Vitalink

Tijdelijk technisch probleem met nieuwe versie Patient HealthViewer

Vaccinatiegegevens bekijken: in de laatste versie van de Patient HealthVIewer (versie 6.1.2) zijn vaccinatiegegevens niet altijd meteen zichtbaar. Ziet u geen vaccinatiegegevens, ververs dan uw scherm met de "ververs"- of "refresh"-knop van uw internetbrowser.

Het medicatieschema afdrukken en omzetten naar een pdf, werkt voorlopig niet.

De ziekenfondsen, die deze Patient HealthViewer ontwikkelen, werken zo snel mogelijk aan een oplossing.

 

Aantal mensen met gegevens in Vitalink

6.354.343

In oktober 2017 waren er over 6,3 miljoen patiënten gegevens beschikbaar in Vitalink. 

De Patient HealthViewer

Met de Patient Health Viewer raadpleegt u vanop uw pc uw eigen gegevens in Vitalink. Gratis te downloaden op de website van uw mutualiteit

 

Logo van de Patient HealthViewer