Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 3.656
 Windoc (CGM Belgium) 679
 HealthOne (HDMP) 617
Medidoc (Corilus) 113
 Daktari (Barista Software) 198
 Prodoc (Cegeka) 48
 Medigest (Corilus) 3

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 126

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 333
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

280

 Webwachtmailer 2

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 1.141
 Greenock (Corilus) 1.038
 Officinall (Officinall) 627
 ViaNova (Escapo) 23
Pharmawin (Corilus) 1


softeware banner