Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 3.924
 Windoc (CGM Belgium) 705
 HealthOne (HDMP) 655
Daktari (Barista Software) 236
 Medidoc (Corilus) 71
 Prodoc (Cegeka) 47
 Medigest (Corilus) 1

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 126

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 336
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

320

 Webwachtmailer 3

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 1.242
 Greenock (Corilus) 986
 Officinall (Officinall) 1.199
 ViaNova (Escapo) 23
Sabco Ultimate (Sabco) 2
Pharmawin (Corilus) 1


softeware banner