Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink in mei 2017.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 2.485
 Medidoc (Corilus) 610
 Windoc (CGM Belgium) 682
HealthOne (HDMP) 553
 Daktari (Barista Software) 107
 Prodoc (Cegeca) 56
 Medigest (Corilus) 15

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 107

Software voor wachtposten

 Trigonia (Corilus) 367
 Mediris Wachtpost (MediPortal) 67
 Webwachtmailer 5

Software voor apotheken

 Officinall (Officinall) 133
 TWIN (Farmad) 165
 ViaNova (Escapo) 33
 Greenock (Corilus) 39
softeware banner