Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink in juni 2017.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 2.559
 Windoc (CGM Belgium) 707
 Medidoc (Corilus) 589
HealthOne (HDMP) 553
 Daktari (Barista Software) 105
 Prodoc (Cegeca) 57
 Medigest (Corilus) 13

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 108

Software voor wachtposten

 Trigonia (Corilus) 348
 Mediris Wachtpost (MediPortal) 85
 Webwachtmailer 2

Software voor apotheken

 Officinall (Officinall) 123
 TWIN (Farmad) 155
 ViaNova (Escapo) 35
 Greenock (Corilus) 45
softeware banner