Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink in november 2017.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 3.153
 Windoc (CGM Belgium) 762
 HealthOne (HDMP) 656
Medidoc (Corilus) 386
 Daktari (Barista Software) 143
 Prodoc (Cegeca) 63
 Medigest (Corilus) 11

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 116

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 292
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

137

 Webwachtmailer 4

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 1.406
 Greenock (Corilus) 976
 Officinall (Officinall) 538
 ViaNova (Escapo) 29
Pharmawin (Corilus) 3
softeware banner