Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink in oktober 2017.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 3.055
 Windoc (CGM Belgium) 812
 HealthOne (HDMP) 645
Medidoc (Corilus) 425
 Daktari (Barista Software) 142
 Prodoc (Cegeca) 73
 Medigest (Corilus) 10

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 110

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 171
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

121

 Webwachtmailer 3

Software voor apotheken

 Greenock (Corilus) 936
 TWIN (Farmad) 1.450
 Officinall (Officinall) 504
 ViaNova (Escapo) 32
Pharmawin (Corilus) 2
softeware banner