Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink in juli 2017.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 2.607
 Windoc (CGM Belgium) 685
 HealthOne (HDMP) 586
Medidoc (Corilus) 544
 Daktari (Barista Software) 113
 Prodoc (Cegeca) 61
 Medigest (Corilus) 12

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 99

Software voor wachtposten

 Trigonia (Corilus) 402
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

113

 Webwachtmailer 4

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 161
 Officinall (Officinall) 123
 Greenock (Corilus) 45
 ViaNova (Escapo) 31
softeware banner