Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 3.531
 Windoc (CGM Belgium) 720
 HealthOne (HDMP) 608
Medidoc (Corilus) 158
 Daktari (Barista Software) 177
 Prodoc (Cegeca) 53
 Medigest (Corilus) 7

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 118

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 337
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

254

 Webwachtmailer 2

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 1.303
 Greenock (Corilus) 1.062
 Officinall (Officinall) 612
 ViaNova (Escapo) 24
Pharmawin (Corilus) 1


softeware banner