Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink in januari 2017.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 3.334
 Windoc (CGM Belgium) 798
 HealthOne (HDMP) 651
Medidoc (Corilus) 300
 Daktari (Barista Software) 160
 Prodoc (Cegeca) 63
 Medigest (Corilus) 11

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 120

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 298
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

185

 Webwachtmailer 3

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 1.394
 Greenock (Corilus) 1.018
 Officinall (Officinall) 576
 ViaNova (Escapo) 24
Pharmawin (Corilus) 3


softeware banner