Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van oktober 2017.

totaal 6,3 miljoen
medicatieschema 413.808
sumehrs 1.539.708
vaccinatiegegevens 3.453.860
bevolkingsonderzoeken 3.648.050
kinddossiers 255.600