Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van september 2018.

totaal 6.758.126 miljoen
medicatieschema 695.673
sumehrs 2.082.250
vaccinatiegegevens 3.780.298
bevolkingsonderzoeken 3.919.361
kinddossiers 317.403