Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van april 2018.

totaal 6.524.734 miljoen
medicatieschema 593.112
sumehrs 1.882.298
vaccinatiegegevens 3.658.622
bevolkingsonderzoeken 3.667.791
kinddossiers 290.255