Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van januari 2018.

totaal 6.457.664 miljoen
medicatieschema 525.013
sumehrs 1.753.419
vaccinatiegegevens 3.591.208
bevolkingsonderzoeken 3.661.280
kinddossiers 271.087