Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van juni 2018.

totaal 6.601.107 miljoen
medicatieschema 636.551
sumehrs 1.960.488
vaccinatiegegevens 3.717.625
bevolkingsonderzoeken 3.725.518
kinddossiers 302.191