Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van november 2017.

totaal 6.385.016 miljoen
medicatieschema 449.482
sumehrs 1.594.687
vaccinatiegegevens 3.521.386
bevolkingsonderzoeken 3.650.045
kinddossiers 258.165