Downloads en technische documentatie (cookbooks)

Cookbooks

Deze cookbooks bundelen alle informatie om de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren. Ze vormen echter geen handleiding voor de ontwikkeling of aanpassing van uw softwareproduct.

Het algemene cookbook geeft een overzicht van de Vitalink-oplossing. Het bevat functionele en technische informatie over de gebruikte concepten, gegevensstromen en werking. De andere cookbooks geven een overzicht van de businessprojecten.

Voorlopige cookbooks nieuwe Vitalink Gateway

Voor een betere end-to-end beveiliging en meer kwaliteitsbewaking van de gegevens, introduceren we de Vitalink Gateway: een nieuw centraal toegangspunt voor Vitalink met uitwisseling van gegevens met de andere eerstelijnskluizen. De huidige Vitalink connector zal op termijn verdwijnen. Hier vindt u de voorlopige cookbooks voor de nieuwe Vitalink Gateway.

Connector

De connector legt vanuit uw softwareprogramma de verbinding met Vitalink. Beschikbaar in een Java en Microsoft.NET versie.

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de verdere ontwikkelingen van de connector en technische informatiemomenten over Vitalink. 

Vul uw gegevens in en download de Vitalink-connector

Patient HealthViewer

Met de Patient HealthViewer kunt u nagaan hoe een medicatieschema dat werd aangemaakt door uw pakket (en opgeladen op Vitalink) wordt gevisualiseerd. Er is geen support voorzien voor het gebruik van de PHV in acceptatie

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) stelt deze download ter beschikking aan de softwareleveranciers.

Logo van de Patient HealthViewer