Andere gegevens in Vitalink

Kinddossier van Kind en Gezin

Wellicht tegen 2017 zullen Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) In Vitalink de dossiers kunnen vinden van Kind en Gezin over baby's. In die kinddossiers staan gegevens zoals de groei- en gewichtscurve, de ontwikkeling van motorische en andereĀ vaardigheden etc.

We werken ook aan de mogelijkheid dat ouders deze gegevens over hun kinderen via Vitalink kunnen bekijken. Door de huidige privacyregels kan dat nog niet.

Zelf een voorstel om gegevens te delen via Vitalink?

Heeft u een voorstel voor een innovatief project rond gegevensdeling in de zorg- en/of welzijnssector? En kan Vitalink daar een rol in spelen? Dien dan een projectaanvraag in. U staat in voor het projectbeheer, en Vitalink zorgt voor de nodige technische aanpassingen aan het platform om uw gegevensuitwisseling mogelijk te maken.