Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink. Deze cijfers zijn van september 2021.

Software voor huisartsen

CareConnect (Corilus) 5.078
Daktari (Barista Software) 1.416
HealthOne (HDMP) 1.076
Medispring 85
Prodoc (Cegeka) 42


Software voor huisartsenwachtposten

Mediris Wachtpost (MediPortal) 1.177
Trigonia (Corilus)

224

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 883
 CareConnect Pharmacist (Corilus) 508
 Officinall (Officinall) 480
Ultimate (Pharmagest Belgium) 16

Software voor tandartsen

Dentadmin (ATX) 489
Titanium 172

Software voor zelfstandige verpleegkundigen

Kivewin (Boca) 11

softeware banner