Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink. Deze cijfers zijn van oktober 2020.

Software voor huisartsen

CareConnect (Corilus) 4.855
HealthOne (HDMP) 1.130
Windoc (CGM Belgium) 536
Daktari (Barista Software) 1.096

Prodoc (Cegeka)

41

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 76

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 270
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

1.460

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 643
 Officinall (Officinall)  446
 Greenock (Corilus) 403
 ViaNova (Escapo) 1
Sabco Ultimate (Sabco) 2
Pharmawin (Corilus) 5

Software voor tandartsen

Hector client (HealthConnect) 380
Dentadmin (ATX) 260
Titanium 166

softeware banner