Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink. Deze cijfers zijn van april 2021.

Software voor huisartsen

CareConnect (Corilus) 5.051
Daktari (Barista Software) 1.420
HealthOne (HDMP) 1.138
Prodoc (Cegeka) 50
Medispring  33

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 21

Software voor huisartsenwachtposten

 Mediris Wachtpost (MediPortal) 1.239
Trigonia (Corilus)

256

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 693
Officinall (Officinall) 470
 Greenock (Corilus) 471

Software voor tandartsen

Dentadmin (ATX) 350
Titanium 165

Software voor zelfstandige verpleegkundigen

Kivewin (Boca) 16

softeware banner