Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink. Deze cijfers zijn van augustus 2021.

Software voor huisartsen

CareConnect (Corilus) 5.080
Daktari (Barista Software) 1.404
HealthOne (HDMP) 1.078
Medispring 71
Prodoc (Cegeka) 39

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 5

Software voor huisartsenwachtposten

 Mediris Wachtpost (MediPortal) 1.213
Trigonia (Corilus)

252

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 786
 CareConnect Pharmacist (Corilus) 492
 Officinall (Officinall) 480
Ultimate (Pharmagest Belgium) 14

Software voor tandartsen

Dentadmin (ATX) 453
Titanium 174

Software voor zelfstandige verpleegkundigen

Kivewin (Boca) 13

softeware banner