Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van oktober 2020.

totaal 7.301.051
medicatieschema 1.054.756
sumehrs 2.965.249
vaccinatiegegevens 4.938.750
bevolkingsonderzoeken 4.225.593
kinddossiers 478.378