Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van augustus 2021.

totaal 10.233.755
medicatieschema 1.102.314
sumehrs 3.039.950
vaccinatiegegevens 9.701.270
bevolkingsonderzoeken 4.287.070
kinddossiers 515.460