Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van april 2021.

totaal 8.218.407
medicatieschema 1.070.721
sumehrs 3.011.154
vaccinatiegegevens 6.454.152
bevolkingsonderzoeken 4.261.049
kinddossiers 489.969