Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van september 2021.

totaal 10.316.301
medicatieschema 1.116.209
sumehrs 3.079.975
vaccinatiegegevens 9.807.135
bevolkingsonderzoeken 4.291.457
kinddossiers 522.539