Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van oktober 2020.

totaal 7.093.449
medicatieschema 1.058.911
sumehrs 2.868.693
vaccinatiegegevens 4.424.417
bevolkingsonderzoeken 4.192.813
kinddossiers 454.866