Achter Vitalink

Vitalink is een initiatief van de Vlaamse overheid (Zorg en Gezondheid) voor en door de sector. Op de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg van 2010 uitten de actoren uit de eerste lijn de nood om efficiënter met elkaar samen te werken. Aangestuurd door de werkgroep ICT van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg coördineert Zorg en Gezondheid de uitwerking van het platform.  

De werkgroep ICT van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg stuurt de uitwerking van Vitalink aan. werkgroep ICT bestaat uit vertegenwoordigers van de zorg- en welzijnssector en van de betrokken overheden.

Het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg is het overkoepelend orgaan van actoren uit de gezondheids- en welzijnssector dat adviseert bij de organisatie van Vitalink.

De website Vitalink.be is in het beheer van Zorg en Gezondheid. Contacteer de webmaster met uw vragen over de website. .