Bepalen welke zorgverlener toegang heeft tot uw gegevens

Alleen zorgverleners die een directe band met u hebben, kunnen aan uw gegevens in Vitalink. Deze band heet de “therapeutische relatie” of zorgrelatie. U moet met andere woorden in behandeling zijn bij de zorgverlener.

Welke zorgverleners krijgen toegang tot wat?

U registreert zelf welke zorgverleners een therapeutische relatie met u hebben en dus aan uw gegevens kunnen. U kan ook zelf bepaalde zorgverleners expliciet uitsluiten van uw gegevens.

De huisarts die uw globaal medisch dossier beheert, heeft automatisch een therapeutische relatie met u. Er is ook een uitzondering voor bepaalde organisaties en in noodsituaties.

Wat een zorgverlener met de informatie mag doen, hangt af van zijn beroep: een arts mag bijvoorbeeld een medicatieschema wijzigen, een apotheker kan een wijziging voorstellen, terwijl een verpleegkundige alleen de gegevens mag lezen. Vitalink controleert daarom welke rechten de zorgverlener heeft op de informatie waartoe hij toegang krijgt: kan hij enkel gegevens lezen, of ook toevoegen, wijzigen of verwijderen?

Deze tabel toont wie vandaag toegang kan krijgen tot welke gegevens

  Medicatieschema Vaccinatieschema Beknopt medisch dossier
(Sumehr)
Bevolkingsonderzoeken Kinddossier
Patiënt alleen lezen alleen lezen alleen lezen alleen lezen alleen lezen
Arts lezen en schrijven alleen lezen lezen en schrijven alleen lezen alleen lezen
Apotheker lezen en schrijven alleen lezen geen toegang alleen lezen alleen lezen
Thuisverpleegkundige lezen en schrijven alleen lezen geen toegang alleen lezen alleen lezen
Thuisverzorgende alleen lezen alleen lezen geen toegang alleen lezen alleen lezen

Hoe de therapeutische relatie registreren om een zorgverlener toegang te geven tot uw gegevens?

Er zijn 2 manieren om aan te geven dat een zorgverlener een therapeutische relatie met u heeft:

  • Vraag uw zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om uw therapeutische relaties te registreren. Geef uw zorgverlener daarvoor uw identiteitskaart(of ISI+-kaart). Uw pincode is niet nodig.
  • Registreer zelf de therapeutische relaties in My HealthViewer, Mijn Gezondheid of via de website van een ziekenhuis of een ziekenhuisnetwerk. U ziet er welke therapeutische relaties u momenteel hebt, kunt er toevoegen of stopzetten, en u kan ook uitdrukkelijk zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens. 

U vindt meer informatie over de therapeutische relatie op Mijn Gezondheid.

Hoe de therapeutische relatie stopzetten?

Een therapeutische relatie is meestal 6 maanden geldig, daarna vervalt ze automatisch. De huisarts die uw globaal medisch dossier beheert, heeft automatisch een therapeutische relatie die een jaar geldig is. In sommige situaties is de relatie automatisch korter, bijvoorbeeld bij opname op een spoeddienst. Soms zijn ze langer, bijvoorbeeld als u langere tijd naar een wijkgezondheidscentrum gaat. 

U hebt automatisch een therapeutische relatie met de huisarts die uw Globaal Medisch Dossier beheert. 

U kan de therapeutische relatie ook vóór de vervaldag verbreken via My HealthViewer, Mijn Gezondheid of via de website van een ziekenhuis of een ziekenhuisnetwerk.:

Zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens

Wil u dat een bepaalde zorgverlener nooit aan uw gegevens kan, zelfs niet als hij een therapeutische relatie met u heeft of in noodsituaties, dan kan u die uitsluiten in Myhealthviewer.

De therapeutische relaties voor uw kinderen instellen

Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige om de therapeutische relatie voor uw kind te registreren. Geef hen daarvoor het kidsID (zonder pincode) van uw kind.

Voor kinderen vanaf 6 jaar kunt u de therapeutische relaties ook online registeren als ze een kidsID met geactiveerde chip en pincode hebben. Voor kinderen die geen geactiveerde kidsID hebben, bijvoorbeeld kinderen jonger dan 6 jaar, moet u aan een arts of apotheker vragen om de toestemming te registeren. Geef hen daarvoor het kidsID van uw kind.

Uitzonderingen op de therapeutische relatie

Organisaties van zorgverleners

Voor organisaties van zorgverleners zoals het Wit-Gele Kruis of Familiehulp hoeft u de therapeutische relatie niet en niet voor elke zorgverlener apart te registreren.

De organisatie zelf waakt erover dat enkel de zorg- en hulpverleners die u zorg verlenen uw gegevens mogen consulteren of bewaren. Binnen de organisatie krijgen de zorgverleners alleen de informatie die ze nodig hebben. Enkel organisaties die deel uitmaken van de zogenaamde “circle of trust” kunnen toegang krijgen tot Vitalink. Organisaties die lid zijn van de circle of trust garanderen dat:

  • ze volledig in orde zijn met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel gekend met de Engelse afkorting GDPR;
  • ze de andere wettelijke verplichtingen over privacy en verwerking van persoonsgegevens en patiëntenrechten respecteren;
  • ze een veiligheidsconsulent en een veiligheidsbeleid hebben
  • ze de regels van het eHaelth-platform zoals geïnformeerde toestemming, therapeutische relaties e.a. steeds respecteren.

> Overzicht van organisaties met toegang 

Noodsituaties

In noodsituaties kan een arts met wie u geen band heeft, toch uw gegevens opvragen. Belandt u bijvoorbeeld zwaargewond op de spoeddienst, dan kan de arts met een noodprocedure uw dossier raadplegen. Hij moet dit wel motiveren. En u moet altijd eerst toestemming gegeven hebben dat uw gegevens gedeeld mogen worden. Zonder toestemming kan niemand aan uw gegevens, zelfs niet in noodsituaties.

 

Patïent met verpleegster