Een project of idee voor Vitalink?

Vitalink kan een partner zijn voor jouw project. Het is in ieders belang dat op voorhand de mogelijkheden en slaagkansen voldoende geanalyseerd worden. Daarom hebben we een proces uitgewerkt dat iedere aanvrager dient te doorlopen:

Van businessidee naar productie

Download

Meer info over deze stappen vind je in deze presentatie.

Starten?

Vul dan dit projectformulier in. Wij contacteren je nadien voor een gesprek en de mogelijkheid om het project te komen voorstellen op het Overlegcomité Vitalink..