Een project voorstellen voor gegevensdeling met Vitalink

Projectaanvraag indienen

Heeft u een voorstel voor een innovatief project rond gegevensdeling in de zorg- en/of welzijnssector? En kan Vitalink daar een rol in spelen? Dien dan een projectaanvraag in. U staat in voor het projectbeheer, en Vitalink zorgt voor de nodige technische aanpassingen aan het platform om uw gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Vul het docx bestandFormulier voor de projectaanvraag van een nieuw initiatief (87 kB)in en stuur dit naar vitalink@vlaanderen.be. Mail ons eerst om uw project te bespreken.

Hoe gaat het verder met uw aanvraag?

 1. Zorg en Gezondheid onderzoekt het voorstel en formuleert een advies aan de Werkgroep ICT
 2. De Werkgroep ICT neemt het voorstel onder de loep en formuleert een gemotiveerd advies aan de minister. Het advies van de Werkgroep ICT wordt toegelicht op het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg
 3. De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin neemt de eindbeslissing.   

Voorwaarden

Beantwoordt aan kerngedachte

Uw projectvoorstel sluit aan bij de algemene kerngedachte van Vitalink. Uw project:

 • deelt gezondheids- en/of welzijnsinformatie van patiënten, om zo kwaliteitsvolle gegevens continu beschikbaar te stellen naar alle zorgverleners binnen een “zorgteam”, inclusief de patiënt zelf. De focus ligt op het delen van de meest recente informatie:
  • uit de eerste en de tweede lijn, die niet 24u/24 beschikbaar is,
  • uit authentieke bronnen,
  • uit netwerken voor gezondheids- en welzijnsinformatie,
  • met en tussen zorg- en hulpverleners en zorggebruikers (patiënten/cliënten), voorzieningen (ziekenhuizen, residentiële ouderenvoorzieningen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, Centra Algemeen Welzijnswerk, thuiszorg, ouderenzorg, …)
 • stimuleert multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners;
 • stelt de patiënt centraal:
  • de patiënt geeft zijn toestemming om gegevens te delen.
  • de patiënt erkent de zorgrelatie met zijn zorgverlener. Die zorgrelatie bepaalt wie wat mag zien.
  • de patiënt heeft toegang tot zijn eigen gegevens.
 • wenst gebruik te maken van de strengste beveiliging inzake privacy.

Uw architectuurdocument is in lijn met de werking van Vitalink.

Draagvlak

U betrekt de nodige partners (zoals zorg- en hulpverleners, patiënten of cliënten, softwareontwikkelaars, voorzieningen, en indien van toepassing andere overheden) om tot een gedragen en evenwichtig projectvoorstel te komen. U kunt hiervoor een beroep doen op belangenorganisaties, koepelorganisaties of vakverenigingen.

Standaard

U gebruikt een standaard (voor syntax en semantisch), bij voorkeur internationaal, toegepast in België en gedragen door de sector.

Advies of machtiging van de Privacycommissie

Het verwerken van persoonsgegevens vereist een akkoord van Privacycommissie. U moet nagaan of de verwerking van gegevens conform de privacywetgeving gebeurt.

Garanties op breed gebruik in Vlaanderen

U toont aan dat een voldoende aantal zorgverleners de te ontwikkelen module in Vitalink ook effectief zullen gebruiken.

Projectbeheer en financiering

U staat zelf in voor de coördinatie van uw project, gaande van analyse en voorbereiding tot realisatie, rapportering en financiering. Vitalink financiert de kosten voor de technische aanpassingen aan het platform om uw gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

U staat zelf in voor eenduidige communicatie over uw project. U houdt daarbij rekening met de huisstijlrichtlijnen van Vitalink. Vraag de huisstijlgids aan op vitalink@vlaanderen.be.

Rol Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid staat in voor de realisatie en financiering van de technische aanpassingen aan het Vitalink-platform, bijv. aan de Vitalink-connector of de integratie van bijkomende diensten van het eHealth-platform. Zorg en Gezondheid staat uiteraard ook in voor het beheer en onderhoud van het platform.

Daarnaast kunnen initiatiefnemers ook terecht bij Zorg en Gezondheid voor informatie, advies, contacten en algemene ondersteuning bij hun projectvoorstel.