Gezondheidsgegevens in Brussel en Wallonië

Vitalink is er voor alle burgers en zorgverleners in Vlaanderen. Maar wat met burgers die in Brussel of Wallonië wonen of er gewoond hebben? Of die gaan verhuizen van Vlaanderen naar Brussel of Wallonië? En kunnen zorgverleners gegevens delen van patiënten uit Brussel en Wallonië?

Ieder gewest in België heeft een eigen gezondheidskluis. In Vlaanderen is dat Vitalink. In Brussel is dat de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk. De Waalse kluis is een onderdeel van het Réseau Santé Wallon. De drie kluizen zijn verbonden met de Belgische ziekenhuisnetwerken. Daardoor kunnen zorgverleners steeds de gegevens van al hun patiënten consulteren of wijzigen, ook als die in een ander gewest wonen.

Voor het medicatieschema en de sumehr zijn er bijkomende afspraken gemaakt met de andere gewesten. Zo is er afgesproken dat het medicatieschema en de sumehr(s) maar op één plaats wordt bewaard, namelijk in de kluis van het gewest waar de patiënt woont. De sumehr en het medicatieschema van Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn worden bewaard in de Brusselse kluis.

Als iemand verhuist naar een ander gewest worden de sumehr en het medicatieschema overgezet naar de kluis van dat gewest.

Wat met andere gegevens zoals Vaccinaties, bevolkingsonderzoeken, kinddossiers en journaalitems? Bevolkingsonderzoeken, kinddossiers en vaccinatiegegevens bestaan niet in dezelfde vorm in Brussel en Wallonië. Als iemand verhuist van Vlaanderen naar een ander gewest, blijven die gegevens dan ook in Vitalink. De gegevens blijven wel steeds consulteerbaar voor zorgverlener en patiënt, in heel het land.

Journaalitems worden bewaard in de kluis waar de patiënt op dat moment woont en blijven daar staan. Journaalitems zullen dus niet meeverhuizen wanneer iemand verhuist naar een ander gewest.

Gegevenstypes uit Brussel en Wallonië die niet bestaan in Vitalink blijven in de kluizen van Brussel en Wallonië, ook als de patiënt naar Vlaanderen verhuist. Maar die gegevens blijven dus wel ook overal consulteerbaar.

Hoe u als burger uw gegevens kunt consulteren, ook als die zich bevinden in de kluis van Brussel of Wallonië, leest u hier.