Het kinddossier

In Vlaanderen doet Kind en Gezin regelmatig een preventief medisch onderzoek bij kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kind en Gezin heeft dus gegevens over alle kinderen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest waarvan de ouders een beroep doen op de preventieve zorgdiensten van Kind en Gezin. Het gaat om gegevens over anamnese en lichamelijk onderzoek, zoals:

  • Resultaten van tests en onderzoeken (gehoortest, voeding, ...)
  • Lengte, gewicht, hoofdomtrek en curves
  • Ontwikkelingsonderzoek
  • Vaccinaties (tab 'Vaccinaties')

Deze gegevens worden per kind geregistreerd tijdens gemiddeld 14 contactmomenten (basistraject), gespreid over de eerste 30 levensmaanden. Deze gegevens vormen het medisch kinddossier.

Als ouder kunt u deze gegevens van uw minderjarig kind consulteren in My Health Viewer.

>> Meer info op de website van Kind en Gezin

Over welke kinderen hebben we gegevens?

In principe gaat dit over een 70.000 kinderen per jaar of ruim 90% van de Vlaamse kinderen. Kind en Gezin volgt deze kinderen op gedurende de eerste drie levensjaren. Gegevens worden per kind geregistreerd tijdens gemiddeld een 14-tal consultmomenten (basistraject), gespreid over de eerste 30 levensmaanden.

  • Meer dan 90% van de Vlaamse kinderen komen op consult in het 1ste levensjaar, waarvan 70% zelfs minstens 5 keer.
  • In het 2de levensjaar komen nog 82% van de kinderen naar het consult.
  • In het 3de levensjaar is dit nog 60%. 

Wie kan deze gegevens raadplegen?

Deze gegevens zullen voortaan kunnen worden gedeeld met het kind of diens ouders. Het kinddossier mag ook geraadpleegd worden door alle zorgverleners die een therapeutische relatie met het kind hebben: pediaters, huisartsen, specialisten en zorgverleners van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Waarom deze gegevens delen?

Deze gegevens zijn vooral nuttig voor het CLB. Het CLB neemt immers de preventieve taak van K&G over na de leeftijd van 3 jaar.

Deze gegevens zijn ook voor andere zorgverleners nuttig, zoals kinderartsen en huisartsen, om kinderen de best mogelijke zorg te bieden.

Wie registreert deze gegevens?

Deze gegevens worden geregistreerd door de verpleegkundigen van Kind en Gezin en door de arsten die werkzaam zijn op de consultatiebureaus waar de consulten van Kind & Gezin doorgaan.