HL7 FHIR

Wat is HL7 FHIR?

FHIR is de afkorting van Fast Healthcare Interoperability Resources . Het is de nieuwste standaard voor de uitwisseling van zorginformatie van de internationale HL7-organisatie. De standaard is opgebouwd uit verschillende resources, blokjes informatie (zoals 'patient') die makkelijk identificeerbaar zijn en bruikbaar zijn in verschillende contexten. FHIR maakt ook gebruik van vele reeds bestaande standaarden, zoals XML, zodat het ideaal is voor uitwisseling en voor (mobiele) webapplicaties.

Waarom een nieuwe standaard?

Vitalink gebruikt vandaag de Belgische KMEHR-standaard. Deze standaard wordt ook gebruikt door de verschillende softwarepakketten die integreren met Vitalink en door de partners waar we mee samenwerken: het eHealth-platform, de ziekenhuisnetwerken, de andere gezondheidskluizen...  KMEHR zorgt dus voor het waarborgen van de interoperabiliteit.

De context van Vitalink is echter veranderd. Er zijn nieuwe verwachtingen: dat informatie op een gedetailleerd niveau kan worden ontsloten, dat nieuwe data-elementen sneller kunnen worden geïmplementeerd, dat gegevens dynamischer zijn, … We kunnen dit niet met de huidige Vitalink-architectuur.

Omdat ook onze Belgische partners in de eHealth-wereld en de software-industrie evolueren richting FHIR, wordt dit op termijn de standaard die de interoperabiliteit zal garanderen.

Wat willen we bereiken met FHIR?

De doelstellingen die we geformuleerd hebben zijn erg breed, en gaan o.a. over granulaire toegang tot data, (geanonimiseerde) data-analyse, historiek van informatie, mobiele toegang, makkelijker nieuwe toepassingen inpassen in Vitalink, meer aandacht voor het zorgproces...  

Gefaseerde aanpak

Voor de uitbouw van Vitalink in FHIR is er gekozen voor een aanpak in drie fasen.

Fase 1: Uitbouwen van een FHIR-community

Het project kan enkel een succes worden wanneer de volledige community rond Vitalink dezelfde evolutie maakt richting FHIR.  Via opleidingen, werkgroepen, communicatie en ondersteuning worden de stakeholders maximaal betrokken. 

Fase 2: Bouwen van de FHIR-kluis

In 2020 werd er reeds, in samenwerking met de industrie, een POC opgezet zodat de nieuwe concepten en oplossingen in de praktijk konden uitgeprobeerd worden.

De bouw zelf gebeurt in twee bewegingen: er werd al een eerste versie gebouwd, een Minimum Viable Product (MVP). Deze MVP draait momenteel in de acceptatieomgeving en wordt binnenkort naar productie gebracht. Later komt er een uitgebreidere versie, met meer functionaliteiten.

Fase 3: Realisatie van businessprojecten

Na de bouw van de nieuwe FHIR-omgeving is het natuurlijk de bedoeling om gegevens te delen. Voor elk gegevenstype in FHIR moet er, net als in KMEHR, een standaard uitgewerkt worden met business rules en andere afspraken. Elk gegevenstype is dus een project op zich.

Voor de realisatie van een nieuw businessproject worden de verantwoordelijkheden gedeeld tussen Vitalink en de initiatiefnemer of trekker. 

Vitalink staat in voor:

 • De technische implementatie op het Vitalink-platform
 • Het opleveren van cookbooks en alle andere nodige documentatie om zo Software-leveranciers toe te laten te integreren met Vitalink
 • Ondersteuning  m.b.t. HL7 FHIR

De businessverantwoordelijk staat in voor:

 • Het afstemming met toekomstige gebruikers om hun noden te capteren
 • De communicatie naar de zorg -en IT-sector en de opleiding van eindgebruikers
 • Het verkrijgen van een draagvlak en te zorgen voor een succesvolle adoptie en uitrol in de zorg -en IT-sector
   

Definiëren van een nieuwe FHIR-standaard

Vooraleer een nieuw gegevenstype kan gerealiseerd worden op Vitalink, of in een andere omgeving, moet een Belgische FHIR-standaard worden bepaald. De Program Board van het Actieplan eGezondheid heeft hiervoor een vaste flow vastgelegd. Meer informatie hierover vindt u op de site van eHealth.

Flow om tot een FHIR-standaard te komen

Geplande businessprojecten

Het Vitalink Overlegcomité heeft een high-level roadmap uitgetekend voor de realisatie van verschillende businessprojecten in FHIR. In een eerste fase worden de gegevens in de drie clusters hieronder uitgewerkt.

Cluster 1 : Authentieke bronnen

Dit zijn gegevenstypes die uit andere systemen komen. Het gaat hier over:

 • Bevolkingsonderzoek
 • Kinddossier
 • Zwangerschapsgegevens

Cluster 2 : Zorgdossier

De tweede cluster bestaat uit gegevens die afkomstig zijn uit het elektronisch zorgdossier van de zorgverleners. In KMEHR zijn dat de Sumehr en het medicatieschema.

De verschillende onderdelen uit de Sumehr in KMEHR worden in FHIR aparte gegevenstypes of care sets. We gaan van een statische sumehr naar evoluerend, dynamisch, modulair, "historisch" en multidisciplinaire. Dit project, de Patient Health Record, wordt geleid door het RIZIV.

Het Patient Health Record zal deze care sets bevatten:

 • AllergyIntolernace
 • Patientwill
 • Problem
 • Addiction
 • Treatment

Het bestaande medicatieschema zal in FHIR een veel uitgebreider gegevenstype zijn. Alle elementen van het medicatieproces krijgen hierin een plaats: voorschrijven, medicatieoverzicht, afleveren, historiek enz. We noemen dit in FHIR het Medication Record. Een werkgroep o.l.v. HL7 Belgium werkt momenteel het Belgische Medication Record uit.

Cluster 3 : Zorgplanning, ondersteuning en communicatie

Dit betreft gegevenstypes voor zorgplanning, ondersteuning en communicatie uitgewerkt. Het gaat o.a. over gegevenstypes die gebruikt zullen worden in het kader van het project DZOP (Digitaal Zorg Ondersteuningsplan). DZOP wordt een communicatie-en planningsinstrument om de zorg voor zorgbehoevende patiënten te ondersteunen.  Zelfmanagement, zorgcoördinatie en casemanagement kunnen zo gefaciliteerd worden.

Een ander gegevenstype in deze derde cluster is het journaal.