Hoe Vitalink integreren

SOAP of REST

De eerste keuze die u moet maken bij het integreren van Vitalink in uw software is via welke technologie u wilt communiceren met Vitalink: via SOAP of via REST. Traditioneel connecteren pakketten voor zorgverleners en organisaties via SOAP, maar we streven er naar om op termijn nog enkel met REST te werken.

De SOAP-webservices werken enkel voor ‘klassieke’ software of ICT-oplossingen voor hubs, voorzieningen en zorgverleners. De REST-webservices werken ook voor mobiele apps of andere websites die REST ondersteunen.

Vitalink Gateway

Vitalink werkt met een centraal toegangspunt dat o.a. de end-to-end beveiliging regelt en de kwaliteitsbewaking van de gegevens. Dit toegangspunt is de Vitalink Gateway. De Gateway regelt ook de uitwisseling van gegevens met de eerstelijnskluizen van het Brussels Gezondheidsnetwerk en van het Réseau Santé Wallon. De Gateway heeft twee ingangspoorten: REST en SOAP.

Connecteren via SOAP

Connecteren via REST

Om u te helpen bij de integratie via REST bieden we SWAGGER-files aan met alle documentatie. U kunt die SWAGGER-files aanvragen via vitalink@vlaanderen.be

Technische documentatie

De cookbooks en andere documentatie vindt u hier.

U raadpleegt de documentatie best in deze volgorde:

  1. Safe operations. Dit document geeft een overzicht van de architectuur en de operaties die gebruikt worden door Vitalink, RSW en de Brusselse kluis.
  2. De cookbooks per gegevenstype dat u gaat integreren.

Daarnaast zijn er specifieke documenten met testgegevens, vaccinatiecodes en xml-voorbeelden.

Ondersteuning

Voor hulp bij interoperabiliteit tijdens het implementeren van Vitalink in uw software pakket raden wij u aan om contact op te nemen met het Vitalink InteropLab, uitgebaat door IMEC.

Het Vitalink InteropLab biedt (gratis) ondersteuning bij interoperabiliteitsvragen en-testen tijdens implementatie en deployment van uw applicatie. Ze hebben ook de informatie van de cookbooks samengebracht en aangevuld in een Confluence. De cookbooks blijven wel de officiële documentatie.

Hier vindt u de documentatie en de tools.

U kunt imec.HIE contacteren via hie@imec.be.  

EVS

Het InteropLab biedt een tool aan, de External Validation Tool (EVS), waarmee op een gemakkelijke manier gegevens op Vitalink gezet kunnen worden om te kunnen testen. Dit is handig voor, tijdens en na de integratie van Vitalink in uw software. 

Met EVS kan je op een eenvoudige manier KMEHR-berichten uploaden naar de Vitalink acceptatieomgeving. De tool zorgt ook voor de connectie met Vitalink. De tool heeft ook een PDF-generator waarmee het mogelijk is om te zien hoe een bepaald bericht wordt gevisualiseerd.

De tool wordt aangeboden met verschillende representatieve xml-berichten voor elk datatype. Zo kunt u allerlei scenario's simuleren en u goed voorbereiden voor integratietesten. U kunt de EVS downloaden op het portaal van Imec. U vindt er, naast de scenario's, ook een handleiding en een installatiehandleiding.

De code van de EVS is vrijgegeven, u kunt de tool dus zelf naar uw hand zetten. U vindt een link naar de Github-site met de code op de portal van Imec.

Integratie met de gezondheidskluizen van Brussel en Wallonië

Voor het medicatieschema en de sumehr is Vitalink gekoppeld met de kluizen van Wallonië (Réseau Santé Wallon, RSW) en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (het Brussels Gezondheidsnetwerk, BGN). 

Dit zijn de voornaamste principes van die integratie:

  • De sumehr(s) en het medicatieschema van een burger worden op één plaats bewaard, namelijk in de kluis van het gewest van zijn of haar woonplaats
  • Als iemand verhuist naar een ander gewest zal ook het medicatieschema en de meest recente sumehr van die persoon overgebracht worden naar de kluis van dat gewest
  • Het medicatieschema en de sumehr van Belgen die gedomicilieerd zijn in het buitenland worden bewaard in de Brusselse kluis

Wat is de impact op de integratie van Vitalink in uw software?

Omdat de kluizen gekoppeld zijn is het mogelijk om, op een transparante manier, medicatieschema’s en sumehrs van een patiënt te consulteren en te wijzigen als die zich in een kluis bevinden van een ander gewest dan waar de zorgverlener actief is. Uw softwarepakket moet zich dus met slechts één endpoint connecteren. De kluizen gaan in de achtergrond na in welke kluis de gegevens van de patiënt zich bevinden en maken die gegevens toegankelijk. Alle geldende principes zoals informed consent en therapeutische relaties worden gecontrolleerd en gerespecteerd.

Bij het aanmaken van een sumehr of medicatieschema voor een burger die nog geen sumehr of medicatieschema heeft zal de kluis waarmee de software geconnecteerd is het rijksregister bevragen om te bepalen in welk gewest de patiënt woont. De sumehr of het medicatieschema wordt daarna automatisch in de juiste kluis opgeslagen.

De koppeling tussen de kluizen werkt momenteel enkel indien er geconnecteerd wordt met Vitalink (of met RSW of BGN) via de SOAP-technologie. Het is ook mogelijk om te connecteren met Vitalink via REST. Bij gebruik van REST is er momenteel géén transparante integratie met de andere kluizen. Het is dus niet mogelijk om een sumehr of een medicatieschema te consulteren uit de kluis van een ander gewest via REST.