Medicatiegegevens

Met Vitalink hebben uw verschillende zorgverleners op elk moment een up-to-date overzicht van welke medicatie u neemt of voor u is voorgeschreven. In Vitalink staat:

  • de merknaam van het medicijn
  • de in te nemen dosis
  • de wijze van toediening
  • het tijdstip of moment van gebruik
  • de duur van gebruik

U kan deze gegevens zelf nakijken via My Health Viewer.

Die gegevens vormen het zogenaamde medicatieschema: een volledig en up-to-date overzicht van alle medicatie die u inneemt of hoort in te nemen. Daarnaast bevat het medicatieschema ook administratieve gegevens over auteur, creatiedatum, unieke identificatie van het element, rijksregisternummer en naam van de patiënt, gegevenstype etc.

Waarom delen in Vitalink?

Meestal schrijft uw huisarts uw medicatie voor. Maar ook een andere artsen bv. een tandarts, kan u medicatie voorschrijven. Niet alle medicijnen mogen samen genomen worden. Om negatieve bijwerkingen te vermijden, is het belangrijk dat uw zorgverleners precies weten welke medicatie u inneemt. In noodsituaties kan het levensreddend zijn dat een spoedarts snel te weten kan komen welke medicatie u nodig hebt.

Uw apotheker kan soms medicatie geven die niet exact overeenkomt met het voorschrift van uw arts. Bijvoorbeeld als de generische variant goedkoper is, kan hij dat geven in plaats van een voorgeschreven merkproduct. Daarnaast neemt u soms ook medicatie zonder voorschrift. Ook dat kan de apotheker dan noteren in Vitalink.

Uw thuisverpleegkundige of thuisverzorger heeft dan weer een beter zicht op de medicatie die u effectief inneemt. De kans bestaat dat niet elk medicament dat afgeleverd werd door een apotheker effectief wordt ingenomen. Of u neemt bijvoorbeeld medicatie in die u nog in huis had liggen.

Dankzij het medicatieschema kunnen zorgverleners dus nauwer samenwerken en elkaar informeren. Ook voor uzelf helpt het schema om op te volgen wat u wanneer en hoe lang moet innemen.

Welke medicatie in Vitalink?

medicatieAlle medicatie die u inneemt, kan in het medicatieschema komen. Dus niet alleen medicatie die een arts u voorschrijft, maar ook medicijnen die u zonder voorschrift bij de apotheker kunt halen of medicatie die u nog van vroeger in huis hebt. Via de apotheker kan in Vitalink ook medicatie komen van zorgverleners die zelf nog geen toegang hebben tot Vitalink. De enige voorwaarden zijn:

  1. U moet toestemming geven om uw patiëntgegevens te delen.
  2. Uw huisarts, apotheker of thuisverpleger moet de medicatie registeren in Vitalink via hun eigen software.

Hoe uw medicatie bekijken of veranderen in Vitalink?

  • Als patiënt kunt u zien welke gegevens over u in Vitalink staan via My Health Viewer. U kunt zelf geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen.
  • Een zorgverlener kan de gegevens bekijken via zijn eigen software. Gegevens toevoegen aan Vitalink gebeurt ook via de eigen software.

Mijn medicatie staat niet in Vitalink

Staan er over u geen of niet alle medicatiegegevens in Vitalink? Dat betekent dat uw zorgverlener de medicatie niet gedeeld heeft. Spreek er uw zorgverlener over aan

Er staan fouten in de gegevens?

Het zijn de zorgverleners die de gegevens invoeren. Zij zijn dus verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze beveiligde informatie.

Staat er volgens u een fout in de gegevens? Meldt dat aan uw huisarts.

 

Foto van zorgverlener