Noodprocedure

Hebt u geen therapeutische relatie met u de patiënt, maar doet er zich een noodsituatie voor? Dan kan u de noodprocedure inroepen, zodat u toch het dossier van de patiënt kan raadplegen.

In uw software is er daarvoor een aparte knop. U als zorgverlener moet zelf inschatten wat een noodsituatie is.

De noodprocedure kan alleen als de patiënt  eerder al zijn toestemming heeft geregistreerd om zijn gezondheidsgegevens elektronisch te delen. Is dat niet het geval, dan deelt Vitalink zijn gegevens niet en kan u de noodprocedure ook niet inroepen.

U moet ook altijd motiveren waarom u de noodprocedure gebruikt.

Elke toegang tot gegevens van een patiënt wordt geregistreerd. Er gebeuren automatische controles dat de noodprocedure alleen gebruikt wordt in echte noodsituaties.