Beknopte medische dossiers (Sumehr)

sumehrUw huisarts houdt van u een uitgebreid medisch dossier bij. Ook andere artsen bij wie u regelmatig komt, bijvoorbeeld een specialist, kan een dossier bijhouden. Met zijn computerprogramma kan uw arts van uw dossier een digitale samenvatting maken van de belangrijkste informatie:

 • Uw basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, …
 • De contactgegevens van een contactpersoon in noodgevallen
 • Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.)
 • Een overzicht van de medische voorgeschiedenis (antecedenten genoemd)
 • Een overzicht van actuele problemen
 • Een overzicht van de medicatie
 • Een overzicht van de vaccinaties

Dat heet een “Sumehr” of “Summarized Electronic Health Record”. Uw arts kan die samenvatting dan delen via Vitalink met andere artsen. Zelf kan u dat medische dossier raadplegen via My Health Viewer

Waarom delen in Vitalink?

Alleen artsen kunnen deze samenvatting maken en met elkaar delen. Andere zorgverleners kunnen ze niet lezen. Gaat u naar een andere arts dan uw huisarts of andere vaste arts, dan krijgt die via de samenvatting meteen een goed beeld van uw gezondheidstoestand. Ook in noodsituaties kan dat belangrijk zijn.

Welke dossiers in Vitalink?

In principe kan iedere arts een samengevat dossier of sumehr aanmaken. In de praktijk zijn het vooral huisartsen die sumehrs aanmaken, omdat vooral zij een volledig beeld hebben van uw gezondheidstoestand. Maar het kan dus dat er meer dan één sumehr over u bestaat.

Voorwaarde is wel:

 1. U moet toestemming geven om uw patiëntgegevens te delen.
 2. Uw arts moet uw dossier zorgvuldig bijhouden in zijn eigen computerprogramma en dat programma moet compatibel zijn met Vitalink.

Het sumehr werd ingevoerd door de Belgische regering in 2005. Alle erkende softwarepakketten voor huisartsen moeten een sumehr kunnen aanmaken op basis van het elektronisch medisch dossier.

Hoe uw samenvatting bekijken of veranderen in Vitalink?

 • Als patiënt kunt u zelf de samenvatting van uw dossier zien in My Health Viewer.
 • Een arts kan de gegevens bekijken via zijn eigen software. Gegevens toevoegen aan Vitalink gebeurt ook via de eigen software.

Wat is het verschil tussen een medicatieoverzicht van een sumehr en het Vitalink-medicatieschema?

Een sumehr bevat een overzicht van de medicatie, zoals gekend door de arts die het sumehr aanmaakte. Dat gebeurde op basis van de informatie die in zijn elektronisch medisch dossier over de patiënt staat. Zorgverleners die geen arts zijn, kunnen het sumehr niet aanvullen of wijzigen. Het medicatieoverzicht in het sumehr bevat dus in principe alleen de medicijnen waarvan de arts op de hoogte is.

Het Vitalink-medicatieschema kan wél door andere zorgverleners, zoals een apotheker of thuisverpleegkundige, aangevuld worden. Zo komt men tot een vollediger medicatieoverzicht.

Wat is het verschil tussen een vaccinatieoverzicht van een sumehr en het Vitalink-vaccinatieoverzicht?

Het vaccinatieoverzicht in het sumehr bevat de vaccinaties die gekend zijn door de huisarts. Het Vitalink-vaccinatieoverzicht bevat de gegevens die Vaccinnet over een patiënt bijhoudt. Het kan zijn dat in het sumehr gegevens staan die niet gekend zijn door Vaccinnet. Omgekeerd kan het zijn dat er in Vaccinnet gegevens staan die niet door de huisarts gekend zijn.

 

Pc met Vitalink