Technische documentatie

Vitalink Gateway

Vitalink werkt met een centraal toegangspunt dat o.a. de end-to-end beveiliging regelt en de kwaliteitsbewaking van de gegevens. Dit toegangspunt is de Vitalink Gateway. De Gateway regelt ook de uitwisseling van gegevens met de eerstelijnskluizen van het Brussels Gezondheidsnetwerk en van het Réseau Santé Wallon.

Algemene informatie

Vitalink evolueert van SOAP naar REST Naast SOAP-diensten biedt de Vitalink Gateway ook REST-diensten aan. Momenteel zijn die REST-diensten nog beperkt. In 2021 zullen ook REST-diensten worden aangeboden voor het schrijven en consulteren van medicatieschema’s en sumehrs. Op termijn wordt SOAP uitgefaseerd.

Integratie met de gezondheidskluizen van Brussel en Wallonië

Voor het medicatieschema en de sumehr is Vitalink gekoppeld met de kluizen van Wallonië (Réseau Santé Wallon, RSW) en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (het Brussels Gezondheidsnetwerk, BGN). 

Dit zijn de voornaamste principes van die integratie:

  • De sumehr(s) en het medicatieschema van een burger worden op één plaats bewaard, namelijk in de kluis van het gewest van zijn of haar woonplaats
  • Als iemand verhuist naar een ander gewest zal ook het medicatieschema en de meest recente sumehr van die persoon overgebracht worden naar de kluis van dat gewest
  • Het medicatieschema en de sumehr van Belgen die gedomicilieerd zijn in het buitenland worden bewaard in de Brusselse kluis

Wat is de impact op de integratie van Vitalink in uw software?

Omdat de kluizen gekoppeld zijn is het mogelijk om, op een transparante manier, medicatieschema’s en sumehrs van een patiënt te consulteren en te wijzigen als die zich in een kluis bevinden van een ander gewest dan waar de zorgverlener actief is. Uw softwarepakket moet zich dus met slechts één endpoint connecteren. De kluizen gaan in de achtergrond na in welke kluis de gegevens van de patiënt zich bevinden en maken die gegevens toegankelijk. Alle geldende principes zoals informed consent en therapeutische relaties worden gecontrolleerd en gerespecteerd.

Bij het aanmaken van een sumehr of medicatieschema voor een burger die nog geen sumehr of medicatieschema heeft zal de kluis waarmee de software geconnecteerd is het rijksregister bevragen om te bepalen in welk gewest de patiënt woont. De sumehr of het medicatieschema wordt daarna automatisch in de juiste kluis opgeslagen.

De koppeling tussen de kluizen werkt momenteel enkel indien er geconnecteerd wordt met Vitalink (of met RSW of BGN) via de SOAP-technologie. Het is ook mogelijk om te connecteren met Vitalink via REST. Bij gebruik van REST is er momenteel géén transparante integratie met de andere kluizen. Het is dus niet mogelijk om een sumehr of een medicatieschema te consulteren uit de kluis van een ander gewest via REST. 

Vitalink integreren in uw software

U raadpleegt de documentatie best in deze volgorde:

  1. Algemene introductie tot Vitalink (versie 5.3 of hoger).
  2. Vitalink Gateway (versie 13 of hoger).
  3. Safe operations. Dit document overlapt gedeeltelijk met het cookbook over de Vitalink Gateway maar presenteert de informatie op een andere manier.
  4. De cookbooks per gegevenstype dat u gaat integreren.

Voor de interpretatie van de cookbooks is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat Vitalink vroeger zonder Gateway werkte. Veel informatie is geschreven vanuit een connectorlogica.

Ondersteuning

Voor hulp bij interoperabiliteit tijdens het implementeren van Vitalink in uw software pakket raden wij u aan om contact op te nemen met het Vitalink InteropLab, uitgebaat door IMEC.

Het Vitalink InteropLab biedt (gratis) ondersteuning bij interoperabiliteitsvragen en-testen tijdens implementatie en deployment van uw applicatie. Ze hebben ook de informatie van de cookbooks samengebracht en aangevuld in een Confluence. De cookbooks blijft wel de officiële documentatie. Bovendien stellen ze, voorlopig enkel voor het medicatieschema en het journaal, een reeks testscenario’s en een testtool (EVS) ter beschikking waarmee u gemakkelijk testactiviteiten kunt uitvoeren op de Vitalink acceptatieomgeving.

Hier vindt u de documentatie en de tools.

U kunt imec.HIE contacteren via hie@imec.be.  

Cookbooks

Documentatie medicatieschema

Het medicatieschema wordt gedeeld door de drie Belgische eerstelijnskluizen: Vitalink en de kluizen van het Brussels Gezondheidsnetwerk en het Réseau Santé Wallon. De officiële documentatie wordt centraal ter beschikking gesteld door het eHealth-platform

Bijkomende informatie over het medicatieschema vindt u in de hierboven reeds vernoemde Confluence van het Vitalink InteropLab.

Algemene documentatie en andere gegevenstypes

 

pdf bestandSafe Cookbook Operations v1.4 (ENG) (1.35 MB)