Toestemming van en band met de patiënt

Alles begint met de toestemming van de patiënt. De patiënt moet toestemming geven dat zijn gezondheidsgegevens gedeeld mogen worden tussen zijn zorgverleners. Alleen dan kan er iets over de patiënt op Vitalink komen.

Toestemming voor wat?

De toestemming geldt voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens in het algemeen en is ruimer dan voor Vitalink alleen.

Momenteel geldt de toestemming voor de volgende netwerken of projecten:

 • Vitalink, waarmee artsen, apothekers en thuisverplegers informatie uitwisselen.
 • Netwerken waarmee zorgverleners in ziekenhuizen patiëntgegevens uitwisselen (het zogenaamde “hubs- en metahubsysteem”.
 • Inter-Med en BruSafe, de tegenhangers van Vitalink in Wallonië en Brussel (Inter-Med maakt deel uit van het Réseau Santé Wallon).
 • Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier waarmee apothekers medicatiegegevens met elkaar delen.

De patiënt hoeft zijn toestemming slechts 1 keer te geven. Ze geldt voor alle gezondheidsgegevens die binnen een van bovenstaande projecten gedeeld worden. De patiënt kan dus niet kiezen om bijvoorbeeld zijn vaccinatieschema wel, maar zijn medicatieschema niet te delen in Vitalink.

De toestemming wordt ook wel de “informed consent” genoemd.

Als u de toestemming registreert voor de patiënt, is het uw verantwoordelijkheid om de patiënt voldoende te informeren over wat die toestemming inhoudt en over zijn rechten als patiënt. U kan hem of haar verwijzen naar de website van de FOD volksgezondheid over de rechten van de patiënt. Daar is ook een folder beschikbaar.

De toestemming registreren (of intrekken)

De patiënt kan zelf zijn toestemming registeren (en weer intrekken) via Mijn Gezondheid, MyHealthViewer en via de portals van de ziekenhuishubs.

Wie kan dit voor hem doen?

 • De ziekenfondsen.
 • De inschrijvingsbalies of onthaaldiensten van een ziekenhuis.
 • Artsen en apothekers

Om de toestemming van de patiënt te registreren of in te trekken, hebt u zijn identiteitsbewijs nodig:

 • Een elektronische identiteitskaartkaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer)
 • Of een ISI+-kaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer)
 • Of, voor niet-Belgen, een elektronische vreemdelingenkaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer)
 • Of voor kinderen de kidsID-kaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer), of ISI+-kaart.

Om de toestemming te registeren of in te trekken moet de functie ingebouwd zijn in uw softwarepakket.

Therapeutische of zorgrelatie met de patiënt

U kan alleen gegevens delen en bekijken van patiënten met wie u een therapeutische of zorgrelatie hebt. Ook die relatie moet geregistreerd zijn.

Op dit moment kan een patiënt therapeutische relaties hebben met deze erkende zorgverleners:

 • Artsen
 • Apothekers
 • Thuisverpleegkundigen

Huisartsen die het globaal medisch dossier van hun patiënt beheren, hebben automatisch een therapeutische relatie met die patiënt.

Forensische artsen, verzekeringsartsen en controleartsen kunnen in die hoedanigheid nooit een therapeutische relatie aangaan (en dus ook geen patiëntengegevens raadplegen).

De therapeutische relatie registeren

Elke patiënt kan zelf kiezen welke zorgverleners hij toegang geeft tot zijn gegevens door aan te geven met welke zorgverleners hij een therapeutische relatie heeft. De patiënt kan die relatie ook stopzetten en kan zorgverleners ook uitsluiten van zijn gegevens.

U kan als zorgverlener uw therapeutische relatie met uw patiënt ook registeren. U hebt daarvoor zijn identiteitsbewijs nodig:

 • Een elektronische identiteitskaartkaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer)
 • Of een ISI+-kaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer)
 • Of, voor niet-Belgen, een elektronische vreemdelingenkaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer)
 • Of voor kinderen de kidsID-kaart (combinatie van rijksregisternummer en kaartnummer), of ISI+-kaart.

Meer informatie over de therapeutische relatie en hoe die kunt beheren vindt u op de site van het eHealth-platform.

U kan de therapeutische relatie ook registreren via uw eigen softwarepakket, als deze functie is ingebouwd.

De therapeutische relatie met een andere zorgverlener registreren

 • Artsen kunnen voor hun patiënten ook therapeutische relaties registreren (of intrekken) met andere artsen, apothekers en thuisverpleegkundigen. Doen dit via eHealthConsent (“geavanceerde modus”) met de identiteitskaart/KidsID/elektronische vreemdelingenkaart én de pincode van de patiënt. 
 • Apothekers kunnen zo ook therapeutische relaties leggen of intrekken tussen hun patiënt en collega-apothekers.
 • Thuisverpleegkundigen kunnen zo ook therapeutische relaties leggen of intrekken tussen hun patiënt en collega-verpleegkundigen.

Noodprocedure

In noodsituaties kan een arts de gegevens van een patiënt in Vitalink bekijken zonder dat hij een therapeutische relatie heeft. Dat kan alleen als de patiënt toestemming heeft gegeven om zijn gegevens te delen en met motivatie van de arts.

duimen omhoog
Uw patiënt informeren over de toestemming