Uw organisatie aansluiten op Vitalink

Een organisatie aansluiten op Vitalink gebeurt in twee fases:

  • Toetreden tot de circle-of-trust (COT)
  • Uw organisatie toegang geven tot Vitalink. Enkel organisaties die lid zijn van de COT kunnen toegang krijgen 

Toetreden tot de circle-of-trust

Organisaties die toetreden tot de Circle of Trust garanderen maatregelen inzake informatieveiligheid te nemen (en hier ook op te controleren). Hierdoor kunnen veilig gegevens worden gedeeld en kan de organisatie een aantal controles overnemen van Vitalink, zoals de controle op de therapeutische relaties.

De 'Verklaring op eer' downloaden en digitaal ondertekenen

De ‘Verklaring op eer COT’ is de manier waarop een organisatie kan aangeven dat ze alle regels van GDPR, zoals een ernstig toegangsbeheer, toepast én dat de regels die bijkomend vastgelegd zijn voor het ecosysteem eGezondheid volledig gevolgd worden.

De bijkomende regels voor het ecosysteem eGezondheid zijn o.a. het gebruik van Informed Consent voor gegevensdeling, de regels voor therapeutische relatie en uitsluitingen, de toegangsmatrix, e.d. U vindt een overzicht van alle reglementen en beraadslagingen op de site van het eHealth-platform.

De wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie ondertekent de ‘Verklaring op eer COT’.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om dit document aan te passen en opnieuw te ondertekenen (of te herroepen) als de omstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld bij overnames of fusies of bij wijziging van de gebruikte toepassingen.

U kunt de Verklaring downloaden op de site van het eHealth-platform. Hier vindt u de bijhorende toelichting.

De ondertekende Verklaring bezorgen aan de verantwoordelijke van uw sector

De ondertekende verklaring moet bezorgd worden aan de erkennende overheid of de overheid met wie uw organisatie een overeenkomst heeft. Na ontvangst zal die overheid dan in CoBRHA registreren dat uw organisatie in orde is met de COT.

De erkennende overheden zijn meestal de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, Zorg en Gezondheid, Iriscare (Brussel) of AViQ (Wallonië). 

Hieronder vindt u, voor de types organisaties die nu reeds kunnen aansluiten op Vitalink, een overzicht van de contactadressen waarnaar u de Verklaring op eer kunt sturen:

Sector Erkennende overheid Procedure Link
Ziekenhuizen Zorg en Gezondheid e-mail

algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be

Ouderenvoorzieningen Zorg en Gezondheid e-mail ouderenzorg@vlaanderen.be
Thuiszorg Zorg en Gezondheid e-loket Website
Thuisverpleging RIZIV e-mail nursenl@riziv-inami.fgov.be

Andere types organisaties die willen aansluiten bij de COT nemen contact op met hun erkennende overheid.

Uw organisatie toegang geven tot Vitalink

Bent u reeds in orde met de COT voor uw organisatie? Of heeft de erkennende overheid bevestigd dat u bent toegevoegd tot de COT? Vul dan onderstaand elektronisch formulier in. Na ontvangst, en de nodige controles, geven we uw organisatie toegang tot Vitalink.

In de toekomst zal Vitalink automatisch steeds nagaan of een organisatie lid is van de COT. De stap om organisaties toegang te geven tot Vitalink zal dan komen te vervallen.