Verduidelijking bij de verschillende testen

Hieronder vind je meer achtergrond informatie. We vullen deze pagina nog verder aan.
 

Homologatietesten

De homologatietesten vormen een evaluatiesysteem van het eHealthplatform voor softwarepakketten waarop het RIZIV zich baseert om eventuele telematicapremies toe te kennen.

Meer info vind je op de website van eHealth. Dit zijn geen testen die in aanmerking komen voor interoperabiliteitstesten in het toetredingsproces van Vitalink.

Minilab

Het minilab kan gezien worden als een plugathon waarin je op vrijblijvende basis je applicatie kan testen. De organisator bepaalt uiteraard de doelstelling van elke minilab, zodat de softwareproducenten zich met kennis van zaken kunnen inschrijven. Dit zijn geen testen die in aanmerking komen voor interoperabiliteitstesten in het toetredingsproces van Vitalink.

Interoperabiliteitstesten Vitalink

Dit zijn verplichte testen in het kader van de toegang tot de productieomgeving van Vitalink. Het InteropLab controleert tijdens deze testen het correct gebruik van informatie-standaarden.