Technische voorstelling

Vitalink bestaat uit verschillende technische onderdelen:

  • Het Vitalink Centraal Platform
  • 2 decryptoren
  • De Vitalink Connector

Daarnaast maakt Vitalink gebruik van een aantal bestaande diensten van het eHealth-platform.

Het Vitalink Centraal Platform

Het Vitalink Centraal Platform zorgt voor de centrale opslag van de geëncrypteerde data. Het platform zorgt er ook voor dat gebruikers de gegevens kunnen opslaan en ophalen volgens een strikt authenticatie- en autorisatiemodel.

2 Decryptoren

Vitalink werkt met 2 zogenaamde decryptoren voor het ontcijferen van de geëncrypteerde gegevens. Enkel als de eindgebruiker voldoet aan alle voorwaarden op vlak van authenticatie en autorisatie ontcijferen de decryptoren elk één deel van sleutel. Op de computer van de eindgebruiker worden de 2 halve sleutels samengesteld en worden de gegevens ontcijferd.

Beide decryptoren worden op een afzonderlijke plaats gehost en staan onder verschillende controle.

De Vitalink Connector

Om de gegevensdeling en consultatie via Vitalink op een eenvoudige en uniforme wijze mogelijk te maken wordt een software library aangeboden. Deze library, de “Vitalink Connector” laat integratie in softwaretoepassingen toe.

Samenwerking met eHealthbasisdiensten

Vitalink maakt zoveel mogelijk gebruik van deze diensten van het eHealth-platform, zodat Vitalink goed aansluit bij andere Belgische ehealthoplossingen:

Secure Token Service (STS)

Het eHealth-platform laat eindgebruikers (individueel en/of via een organisatie) toe om zich te identificeren. Daarbij maakt het eHealth-platform een SAML-token aan die gedurende een sessie van bepaalde duur kan gebruikt worden om te communiceren met Vitalink.

De Vitalink Connector maakt het mogelijk om met een identiteitskaart of een eHealth-certificaat een SAML-token aan te vragen. De aanvraag kan ook gebeuren door de technische connector van het eHealth-platform.

Als er al een token is aangemaakt door een andere toepassing of dienst, dan kan die ook gebruikt worden voor de communicatie met Vitalink.

Webtoepassing eHealthConsent

Gegevens worden pas gedeeld als de patiënt daarmee instemt (opt-in of opting-in principe). En als er een therapeutische relatie is tussen de patiënt en de zorgverlener die de gegevens wil bekijken. Vitalink controleert bij elke interactie of die toestemming en relatie aanwezig is.

De toestemming en therapeutische relatie registreren (en ook weer intrekken) kan via de webtoepassing eHealthConsent van het eHealth-platform.

Het eHealth-platform stelt een webservice ter beschikking om die registratie te integreren in de software.

Data-elementen

Op Vitalink kunnen verschillende gezondheidsgegevens gedeeld worden. Die gezondheidsgegevens worden opgedeeld in verschillende data-elementen. Op dit moment worden deze 3 data-elementen die gedeeld worden via Vitalink:

In de toekomst zullen er nog andere data-elementen bijkomen. Alle data-elementen kunnen aangesproken worden via de Vitalink Connector.

Om te beslissen welke data-elementen u moet inbouwen in uw software, moet u kijken naar welke zorgberoepen welke gegevens mogen lezen en schrijven.

softeware banner
Vitalink-compatibel

Softwareontwikkelaars die Vitalink in hun toepassing integreren kunnen gebruik maken van het logo 'Vitalink-compatibel'. Dat logo geeft aan dat uw softwaretoepassing gegevens kan delen via Vitalink.

 

vitalink logo compatibel