Wat is Vitalink?

Vitalink is een systeem waarmee huisartsen, thuisverpleegkundigen en apothekers digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. De patiënt geeft daarvoor eerst toestemming. Dankzij Vitalink kunnen de zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven.

vaccinaties

Vaccinatiegegevens delen

Dankzij Vitalink kunnen u en uw zorgverleners op elk moment nakijken welke vaccins u allemaal al gekregen hebt. De vaccins die u als baby of tiener gekregen hebt, vaccins van toen u op reis ging, herhalingsvaccinaties…

medicatie

Medicatiegegevens delen

Met Vitalink kunnen uw zorgverleners aan elkaar vertellen welke medicatie ze u geven. Die gegevens vormen het medicatieschema: een volledig en up-to-date overzicht van alle medicatie die u inneemt of hoort in te nemen.

sumehr

Beknopte medische dossiers delen (sumehr)

Uw arts kan van uw medisch dossier een digitale samenvatting maken met de belangrijkste informatie. Dat heet een “Sumehr” of “Summarized Electronic Health Record”. Uw arts kan die samenvatting delen via Vitalink.

 

logo bvo

Bevolkingsonderzoeken naar kanker opvolgen

U kan u voor de bevolkingsonderzoeken naar dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker en borstkanker nakijken wanneer u zich best nog eens laat onderzoeken en wat uw resultaten waren van vorige onderzoeken.

logo kind en gezin

Het kinddossier delen

Kind en Gezin doet preventieve medische onderzoeken bij ruim 90% van de Vlaamse kinderen tussen 0 en 3 jaar. De medische gegevens die tijdens deze onderzoeken worden verzameld, staan in het kinddossier dat u ook als ouder kunt raadplegen. 

andere gegevens

Andere gegevens in Vitalink

Wat zit er nog in de pijplijn? Of hebt u een voorstel voor een project gegevensdeling en kan Vitalink daar een rol in spelen? Dien dan een projectaanvraag in.

toegangscontrole

Veiligheid en privacy

Uw gezondheidsgegevens zijn heel persoonlijk en privacygevoelig. Vitalink garandeert een sluitende beveiliging van de gegevens. En als patiënt houdt u de controle over wie de toestemming krijgt om uw gezondheidsgegevens te gebruiken.

Vitalink in 2 minuten en 36 seconden