Veiligheid en privacy

toegangscontroleUw gezondheidsgegevens zijn heel persoonlijk en privacygevoelig. Vitalink garandeert een sluitende beveiliging van de gegevens. En als patiënt houdt u de controle over wie de toestemming krijgt om uw gezondheidsgegevens te gebruiken.

Toestemming van de patiënt om gegevens te delen

Alleen als u als patiënt daarvoor toestemming geeft en dat ook registreert, deelt Vitalink uw gegevens. Geeft u geen toestemming? Dan kunnen uw zorgverleners ook geen gegevens van u op Vitalink plaatsen. Elke keer wanneer een zorgverlener gegevens van u opvraagt, controleert Vitalink of u wel toestemming gegeven hebt. U kan die toestemming ook altijd weer intrekken.

> Meer weten over toestemming geven om patiëntgegevens te delen

Enkel delen met uw eigen zorgverleners

Niet elke zorgverlener krijgt zomaar toegang tot uw gegevens. Vitalink controleert of u een band heeft met de zorgverlener die toegang vraagt. Dat heet de “therapeutische relatie”. U moet met andere woorden in behandeling zijn bij de zorgverlener. Ook dat is iets dat u zelf registreert en beheert, net als de toestemming om gegevens te delen. Wil een zorgverlener toegang krijgen tot uw gegevens, dan controleert Vitalink of er een therapeutische relatie bestaat tussen u en de zorgverlener.

De enige uitzonderingen hierop:

  • Voor sommige organisaties van zorgverleners zoals het Wit-Gele Kruis of Familiehulp is het niet nodig die therapeutische relatie per zorgverlener apart te registreren. Zij krijgen toegang tot uw gegevens als ze aan strikte voorwaarden voldoen. Ze hebben een contract met de overheid met garanties da hun zorgverleners alleen naar uw gegevens kijken als ze u ook effectief verzorgen. En u moet altijd toestemming gegeven hebben om gegevens te delen.
  • In noodsituaties kan een arts met wie u geen band heeft, toch uw gegevens opvragen. Belandt u bijvoorbeeld zwaargewond op de spoeddienst, dan kan de arts met een noodprocedure uw dossier raadplegen. Hij moet dit wel motiveren. En u moet altijd eerst toestemming gegeven hebben dat uw gegevens gedeeld mogen worden. Zonder toestemming kan niemand aan uw gegevens, zelfs niet in noodsituaties.

U kunt ook een bepaalde zorgverlener uitsluiten van toegang tot uw gegevens

> Hoe beheert u de therapeutische relaties met zorgverleners

Elke beweging wordt bijgehouden

Vitalink registreert altijd wanneer iemand uw gegevens leest of wijzigt en houdt dat bij. U kan dat zelf altijd nakijken in My Health Viewer.

Er gebeuren sowieso automatische controles om (pogingen tot) misbruik op te sporen. Als u zelf een vermoeden hebt dat er iemand onterecht iets met uw gegevens heeft gedaan, kan u vragen om dat te laten onderzoeken.

Strenge beveiliging en versleuteling

  • De toegang tot Vitalink is beveiligd. De identiteit van iedereen die gegevens raadpleegt, wordt gecontroleerd. Bij zorgverleners is er ook een controle dat ze ook daadwerkelijk zorgverleners zijn en dat ze een band hebben met de patiënt van we ze gegevens willen bekijken.
  • Elke uitwisseling van gegevens op het Vitalink-platform gebeurt met een beveiligde verbinding.
  • Gegevens die Vitalink verstuurt of opslaat, zijn overigens altijd versleuteld en dus onleesbaar gemaakt. Pas als de gegevens toekomen op de computer van de zorgverlener of de patiënt, worden ze vertaald en verschijnt de informatie in leesbare taal. Dit heet end-to-endversleuteling.
  • Zelfs de overheid en de technische beheerders van Vitalink kunnen uw gegevens niet lezen. Alleen uzelf of uw zorgverlener kan de informatie lezen.

 

duimen omhoog